Afbestilling af kurser

I kan skriftligt annullere et kursus eller en kursusdag med 8 ugers varsel uden beregning. Annulleres kurset senere end 8 uger før og frem til 2 uger før kursusdatoen, vil 50 % af beløbet blive faktureret kunden. Ved aflysning senere end 2 uger før kursusdatoen vil det fulde beløb blive faktureret.
Såfremt der er tale om 2 eller flere kursusdage, vil annulleringsfristerne blive beregnet ud fra den første kursusdag.

Såfremt I ønsker at ændre en dato for afholdelse af et særligt tilpasset kursus, skal dette ske senest 4 uger før den aftalte kursusdato. Afholdelse af nyt kursus skal finde sted inden for 4 uger efter det oprindelig aftalte kursus.  I modsat fald vil det blive betragtet som en annullering.
I tilfælde af force majeure er Bygholm Kursuscenter ikke erstatningspligtig for eventuelle udgifter, der er tilført kunden i den forbindelse.

Landbrugsskole & Kursuscenter